Πολύτιμοι λίθοι

9016. Σταυρός

Category: Precius stones
Σταυρός λευκόχρυσο κ.18 με πολύτιμες πέτρες, διαμάντια και σιτρίνες

Click on image for zoom